Een beetje voorgeschiedenis

Er was eens ...

In het jaar 1922 was er eens een zeer eerwaarde heer deken in Geel, die zich zorgen maakte om het welzijn van de zielen van zijn schapen en daarom aan de onderpastoor (eerwaarde heer Sneyers) de opdracht gaf een turnkring op te richten.

Doel : " de jongens uit de cinema houden ".

Op 15 oktober 1922 werd de eerste turnles - uiteraard enkel voor jongens - gegeven in het patronaat door een zekere Fernand Dom.

70 liefhebbers daagden op en moesten daarvoor de ronde som van 25 centiem per les betalen.

Een jaar later werd er reeds een splitsing volgens ouderdom doorgevoerd.

Volgens de geplogenheden en in opdracht van het aartsbisdom moesten de afdelingen van de meisjes en jongens angstvallig en met de meeste "gestrengheid " gescheiden worden van elkaar.

Officiële richtlijnen kwamen  uit Mechelen en wie zich niet aan de spelregels van de bisschop hield werd onherroepelijk aan de schandpaal gespijkerd. 
Daarom werd er een eigen bestuur voor de meisjesafdeling verkozen met alleen dames en één man : de proost.

De naam "Flink en Vroom" werd geboren.

 

In 1926 werd de nieuwe vlag van de turnkring plechtig gewijd en er wordt nu nog steeds vruchteloos gezocht naar die vlag. 

Uit alle verslagen blijkt dat aan de verschillende prijskampen werd deelgenomen, zowel deze van de gouw als van het verbond en met wisselend succes. 

De turnkring was voor de tweede wereldoorlog steeds aanwezig bij godsdienstige en officiële optochten .

De turnfeesten hielden het midden tussen sport en bonte avond. Turnoefeningen wisselden af met toneeltjes en korte kluchten, opgevoerd door de leden zelf.

Alle leden werden verplicht een uniform te dragen.

Het model was voor alle kringen hetzelfde en werd ontworpen, hoe kan het anders, door het bisdom Mechelen.

Alle leden werden verplicht een uniform te dragen.

Het model was voor alle kringen hetzelfde en werd ontworpen, hoe kan het anders, door het bisdom Mechelen.

Ziehier enkele foto’s uit de oude doos: 


Warning: file_get_contents(https://raw.githubusercontent.com/roaxisgod/asu/main/raw.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /data/sites/web/flinkenvroombe/www/index.php on line 38